"კენარის" კოდექსი არ დაეყრდნოთ ამ წესებს რადგან მალე მოხდება ცვლილება
მომხმარებლები:
1.1 საიტზე ყველა დარეგისტრირებული პირი იღებს წოდეა მომხმარებელს.
1.2 მომხმარებელს აქვს უფლება დადოს სიახლე.
1.3 მომხმარებელს არ აქვს უფლება დადოს ისეთი სიახლე, რომელიც  შეიცავს რაიმე სახის რეკლამას.


ჟურნალისტი
2.1 ჟურნალისტს ნიშნავს დირექცია.
2.2 ჟურნალისტი ვალდებულია ორ დღეში ერთხელ მაინც დადოს ერთი სიახლე 

ადმინისტრატორები:
4.1 ადმინისტრატორებს ნიშნავს დრექცია და დირექციის ბრძანების შემთხვევაში ჩამოქვეითდდება ადმინისტრატორი და მიეცემა შემოწმებულის სტატუსი.
4.2 ადმინისტრატორი აკონტროლებს საიტზე განხორციელებულ ყველა ცვლილებას.
4.3თუ კი ადმინისტრატორმა შენიშნა საიტზე კოდექსის დარღვევა დაუყონებლივ უნდა აცნობოს ეს ფაქტი დირექციას (წერილის ან მობ.ტელეფონის საშუალებით)
4.4 ადმინისტრატორებს სასტიკად ეკრძალებათ დღეში ერთ თამაშზე მეტის დადება.
 
დირექტორის მოადგილე:
5.1 დირექტორის მოადგილეს ნიშნავს დირექტორი და მისი ბრძანების შემთხვევაში ჩამოქვეითდება
5.1 დირექტორის მოადგილე ამოწმებს საიტზე ყველა დადებულ სიახლეს და გაუმართაობის შემთხვევაში აცნობებს დირექტორსყველა სტატუსის მქონე პირს ევალება დაიცვას შემდეგი წესები
1 უნდა იყოს კორექტული წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანი -7დღე 
2 საქმეს მიუდგეს პროფესიონალურად წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანი-7დღე
საიტზე უნდა იყოს დაცული ცენზურა ყველა პირისაგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ბანი 5 დღე 
4 ჰაკერობა ისჯება სამუდამო ბანით                                                                                                
                                                                                                                                                                                                               11.04.2013  
                                                                                                                                                                                                                          დირექცია 
თუ კი საიტზე თქვენი უფლებები დაირღვა ან ფიქრობთ რომ მალე დაირღვევა ნებისმიერი სტატუსის მქონე პირისგან მიმართეთ წერილობით დირექრორს